Slovak Czech English German Polish

Marec

Streda, 01. marca 2000

Hľa, ja ich pretavím a preskúšam.

Register to read more...

Štvrtok, 02. marca 2000

Bože, aká vzácna je tvoja milosť! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.

Register to read more...

Piatok, 03. marca 2000

Ach Hospodine, ...nech Tvoje ucho pozoruje..., aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred Tebou za Tvojich služobníkov.

Register to read more...

Sobota, 04. marca 2000

Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 05. marca 2000

Nasýť nás zrána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali.

Register to read more...

Pondelok, 06. marca 2000

Hlas plesania nad záchranou znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Hospodinova pravica sa pozdvihla.

Register to read more...

Utorok, 07. marca 2000

Ochránim ho, lebo pozná moje meno.

Register to read more...

Streda, 08. marca 2000

Keď sa navrátiš k Hospodinu, svojmu Bohu,... vtedy zmení tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Register to read more...

Štvrtok, 09. marca 2000

U teba je prameň života. V tvojom svetle uzrieme svetlo.

Register to read more...

Piatok, 10. marca 2000

Keď budeš tam hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou.

Register to read more...

KALENDÁR