Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. januára 1999

Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina. Vykročili sme do Nového roku. Ježiš chce i tento rok kráčať s nami. Chce nás niesť ako kmeň svoje ratolesti. Ratolesť, ktorá je vyživovaná z kmeňa, má všetky predpoklady, aby priniesla ovocie. Len v úzkom spoločenstve s Ježišom je človek pravým človekom. Nič nie je také dôležité pre náš život ako tento vzťah. Ježiš by nemal byť priateľom, ktorému voláme iba v čase núdze. Mal by byť našim stálym spoločníkom. Sme ako pútnici, ktorí nevedia, čo ich čaká. Máme pred sebou cestu, po ktorej nikto z nás ešte nešiel. Prídu chvíle radosti i ohrozenia. Na ceste nás však sprevádza ten najlepší Sprievodca. Možno, že budeme musieť prejsť cez ohnivú pec ako Šadrach, Méšach a Abéd-Negó, ale s Ježišom ako sprievodcom to zvládneme. V každej situácii budeme potrebovať Ježiša. Držme sa v blízkosti nášho Sprievodcu. On je zdrojom lásky a pokoja. On dá silu k odpúšťaniu a zabudnutiu na krivdy.