Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. januára 1999

Hospodin ... z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu. Evanjelium neuvádza Simeonove osobné údaje, ale vykresľuje jeho duchovný profil. Hovorí o ňom, že bol spravodlivý a zbožný človek. Očakával naplnenie Božieho zasľúbenia o príchode Mesiáša. Keď Jozef s Máriou prinášali dieťa, Ježiša do chrámu, vzal ho do náručia a oslavoval Boha. Spolu s dieťaťom tvoril akýsi tajomný uzol, v ktorom sa spájala Stará zmluva s Novou. Hovorí: Teraz prepúšťaš svojho služobníka v pokoji. Týmto oznamoval, čo sa dialo v prítomnosti. Staré ustupuje novému. Nádej dáva miesto skutočnosti. Simeon vidí v Ježišovi Božiu spásu. Prijíma ju a oslavuje za ňu Boha. Ježiš je svetlom, ktoré sa zaskvie žijúcim v tme. Budú sa radovať všetci, ktorých nádej, živená vierou v Božie zasľúbenia, sa premenila na skutočnosť. Na Simeonovi vidíme, že človek, ktorý dôveruje Bohu, nebude zahanbený. Boh nezabudne na svoje deti. Dá, aby ich oči videli Jeho spasenie. Rozozvučí v ich duši struny radosti. A nakoniec ich oslávi. Taký je náš Boh.