Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. januára 1999

Ó, kiež sú pevné moje cesty pri zachovávaní Tvojich ustanovení! Ježiš ukončil kázeň na hore. Chcel svojim poslucháčom, starým i mladým, učeným i jednoduchým, povedať: vy všetci, ktorí tu sedíte alebo stojíte, vy všetci stále staviate domy. Ste stavitelia svojho života, svojho šťastia a šťastia svojich detí a ich blaha. Môžete si vybrať: stavať na piesku, alebo na skale. Poslúchať Ježišove slová a plniť ich – to znamená, že staviate na skale a bude sa vám dobre vodiť v živote i v hodine svojej smrti. Budete šťastní vo svojom povolaní, vo svojom manželstve, v radosti i v žiali. Zastihnú vás prívaly pokušenia, búrky utrpenia, rieky sĺz, ale keď je váš dom, váš život postavený na Božom slove, keď budete konať podľa jeho slov, máte pevný základ, bude pevne stáť. Nikdy si nebudete zúfať, ale budete dôverovať, že Váš nebeský Otec vás privedie k víťaznému koncu. Základ je dôležitý. Je dôležité stavať svoj dom na skale. Potom nás ani nápory sveta nezlomia. Počúvajme Božie slovo a konajme podľa neho. Stavajme dobre ako múdri stavitelia. Tu ide o večnosť.