Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. januára 1999

Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba niet nič nemožného. Ak by som niekomu ukázal svoje hodinky a povedal by som mu, že vznikli náhodným procesom bez zásahu hodinára, že si jednotlivé kolieska našli k sebe cestu historickým vývojom…, určite by pochyboval o mojom zdraví. Ale čo sú hodinky v porovnaní s jedným listom zo stromu. Zadívali ste sa už na list stromu? Aká dômyselnosť a dokonalosť je v ňom ukrytá. Biblia neargumentuje s neveriacimi. Hovorí celkom priamo, že kto hovorí: ""niet Boha"", je blázon. Veď každé dielo má svojho majstra. Je úžasné hľadieť na hviezdnatú oblohu alebo obdivovať krásy prírody. Žasneme, divíme sa, cítime tajomstvo. Boh nám vo svojom slove hovorí, že pre Neho nič nie je nemožné. Áno, pre Neho i nemožné je možné. Keď On povie slovo, i smrť stratí svoju moc. Nedokáže držať nikoho vo svojom objatí. Zajatých musí prepustiť na slobodu. Tak ako Kristus vstal z mŕtvych, tak i my raz vstaneme. Na Boží rozkaz sa smrť mení na život, tma na svetlo a porušiteľnosť na neporušiteľnosť. Ako sa to môže stať? Neviem. Ale viem, že pre Boha nič nie je nemožné.