Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. januára 1999

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. Kto je múdry človek? Človek s titulom pred menom či za menom? Alebo ten, ktorý zastáva vysokú funkciu v spoločnosti? Život nás učí, že to tak nemusí byť. Múdry človek je ten, ktorý vie, odkiaľ prichádza, kam ide a čo je najdôležitejšie v živote. Múdry človek vie, že ho Boh povolal do života z lásky, že ho pozná po mene, že život má svoj zmysel. Vie, že sa raz, keď príde jeho čas, stretne so svojím Stvoriteľom, aby mu zložil účty zo svojho šafárenia. Vie, že prijať Ježišovo pozvanie k nasledovaniu, je tým najdôležitejším činom v živote. Je veľa vzdelaných ľudí, ktorí sú nešťastní. Je veľa bohatých a slávnych ľudí, ktorí si siahajú na život. Je veľa mladých ľudí, ktorí chodia ulicami ako bez života. Niečo im chýba. Niečo, čo by ich život urobilo múdrym, čo by dalo ich oku iskru, ich pohybu dynamiku a radosť, ich plánom túžbu premieňať tento svet na kúsok strateného raja. Tou múdrosťou je pre človeka Kristus. Jeho slová, Jeho činy, Jeho duch. Ten, kto sa Jemu otvorí, kto žije tak ako On - v dôvere Boha, nadobúda múdrosť, ktorá sa nedá inde získať. V Ňom sú totiž skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Kto pozná Krista, pozná svojho Stvoriteľa. Získava múdrosť života.