Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. januára 1999

Iste je blízka Jeho spása tým, čo sa Ho boja, milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj poľúbia sa. Boh je blízko každému človeku. Je základom nášho bytia. Je nám bližšie ako ten najbližší človek, bližšie ako sme si my k sebe samým. To, čo sme stratili v Adamovi, nám Boh ponúka vo svojom Synovi. V Ňom prichádza do nášho sveta milosť, vernosť, spravodlivosť i pokoj. On stojí pri dverách nášho srdca a klope. Čaká, či mu otvoríme. Ak mu otvoríme, z milosti prijmeme spravodlivosť i pokoj. Vernosť z Jeho strany nikdy nebude porušená. Božiu vernosť nedokáže zrušiť ani naša nevernosť. Ak toto prijmeme a necháme sa týmto vedomím niesť každým dňom nášho života, potom zem, na ktorej žijeme, sa stane nebom a nebo zemou. Boh je blízko každému človeku. Ide len o to, aby nebol za dverami nášho srdca, ale aby bol vo vnútri.