Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. januára 1999

Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou. Colník Matúš. Najposlednejší človek v izraelskej spoločnosti. Vstúpil do služieb okupačnej rímskej moci a spolupracoval s nimi na útlaku vlastného národa. Ako colník bol vylúčený z náboženského života. Bol mu zakázaný vstup do synagógy. Jeho svedectvo na súde bolo neplatné, podobne ako svedectvo zlodejov a podvodníkov. Ježiš mu však nič nevyčíta. Hovorí mu láskavým hlasom: Nasleduj ma! Matúš nechce veriť vlastným ušiam. Mňa pozýva Ježiš medzi svojich učeníkov? Veď rabíni vravia, že takým ako ja ani odpustené nemôže byť. Matúšovo kamenné srdce sa zlomilo. Vstal a nasledoval Ježiša. Spoznal, že niet človeka, ktorému by Ježiš nemohol pomôcť. Niet beznádejného prípadu. Svoju zbehlosť v písomníctve už nevyužíva na svoje obohacovanie sa, ale využil ju pri písaní evanjelia, aby sa svedectvo o Ježišových slovách a skutkoch zachovalo pre ďalšie generácie, ktoré prídu po ňom. Pre nás, pre mňa a pre teba.