Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. januára 1999

Ty, nádej Izraela, záchrana jeho v čase súženia. Barabáš bol zlodej a vrah pristihnutý pri čine. Vo väzení čakal na svoju popravu. Pilát, rímsky miestodržiteľ v Palestíne, mal vo zvyku prepustiť ľudu na sviatky jedného väzňa. Teraz Židia obžalovali Ježiša a žiadajú jeho smrť. Pilát vie, že Ježiš je nevinný. Dá ho však zbičovať, aby pohľad na Neho vyvolal ľútosť. Postaví týchto dvoch vedľa seba a dá ľudu na výber. Koho chcete, aby som vám prepustil? A tajne dúfa, že voľba padne na Ježiša. Mýlil sa. Farizejmi zmanipulovaný dav žiada Barabáša. Barabáš sa dostáva na slobodu. Je voľný. Môže ďalej žiť. Určite bol na Golgote pri Ježišovom ukrižovaní. Pri pohľade naNeho si hovoril: Toto je môj kríž. Tam som mal ja zomierať. Ja som si to zaslúžil. Tento Ježiš mi zachránil život. Zomiera za mňa a ja žijem. Ten Barabáš, to som ja, to si ty. Za nás zomrel Ježiš, aby sme my mohli žiť. Boh ho vydal za nás. Tomu sa hovorí láska, keď niekto obetuje to najcennejšie a jediné, čo má, aby tým druhým daroval život. Ježiš z lásky k nám túto smrť podstúpil. Boh sa priznal k tejto obeti a vzkriesil svojho Syna. Tak ako Kristus vstal z mŕtvych, tak i my raz vstaneme z mŕtvych. V Kristovom vzkriesení sa odohrala naša budúcnosť. Ježiš je naším Záchrancom.