Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. januára 1999

Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa potkýňajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú. Nielen starí ľudia, ale i mladí podliehajú únave a vyčerpanosti. Najmä vtedy, keď nevidia východisko zo svojho utrpenia, strácajú nielen silu, ale i vieru. Boh ponúka všetkým unaveným, vyčerpaným a zomdleným novú silu. Prorok nás vyzýva k dôvere v Boha, zveriť sa Božiemu slovu, ktoré je častokrát pre nás nepochopiteľné. Čakať, že Boh splní, čo sľúbil. Také očakávanie vytvára z ochabnutého a rezignovaného cirkevného zboru bystré a odvážne spoločenstvo, podobné orlovi, ktorý bol a je vo všetkých kultúrach obdivovaný pre svoju silu, rýchlosť a dlhý vek. Utrpenie tela a zármutok srdca môžu mať dvojaký vplyv na človeka: buď ho privedú k pádu, alebo človek vyjde z neho zdokonalený v charaktere. Je to dokonalosť, ktorú by inak nebol získal. Je podobný atlétovi, ktorý ťažkým tréningom a vytrvalosťou sa vypracuje na výborného športovca, ktorého žiadna disciplína nedokáže zlomiť. Boh nás povolal do večnej slávy. Čo všetko dokážu ľudia vytrpieť, aby sa stali slávnymi či obdivovanými? Čo je naše krátke utrpenie v porovnaní s večnou slávou? S pomocou Božou zvládneme i tie najťažšie úseky na našej ceste životom. Keď nám bude najťažšie, Jeho pomoc nám bude najbližšie.