Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. januára 1999

Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti zbožia a muštu. Radosť srdca je hodnota, ktorá je v dnešných dňoch veľmi vzácna. Rád sa stretávam s ľuďmi. Často sa ich pýtam, ako sa im darí. Len málo dnešnýchľudí prežíva radosť srdca. Obyčajne plačú nad tým, čo nemajú. Znepokojujú sa pre veci, ktoré nemôžu zmeniť. Trápia sa, že druhí sú úspešnejší ako oni. Že sa šťastie usmialo na kolegu. Hodnota človeka však nespočíva v tom, čo má, ale v tom, čím je. Pred každým z nás stojí rozhodnutie - byť alebo mať. Raz nám všetko bude vzaté. Zostane nám len to, čím sme. A človeku nič neprospeje, i keby získal celý svet, ale svojej duši by uškodil, stratil by radosť a pokoj. Aký šťastný je to človek, ktorý na toto pamätá. Ktorý sa dokáže teraz tešiť z toho, že sme deťmi Božími. Raduje sa, že Boh ma má rád, že je stále so mnou. Rozumie mi. Počuje ma, keď sa k nemu modlím. Môže a chce mi pomôcť. S Ním je istá moja budúcnosť. Nemusím sa báť. Nemusím mať strach a preto sa radujem. Teším sa, že Boh je mojím priateľom. Nič úžasnejšie si neviem predstaviť. Ako by som mohol byť smutný?