Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. januára 1999

Všemohúci neprekrúca právo. Určite to poznáte z vlastnej skúsenosti: Dostaneš odmenu, možno prémie (v súčasnosti treba na to asi hodne fantázie) a si ako–tak spokojný. Ale len dovtedy, kým nezistíš, že druhí dostali viac. Pocit krivdy a vlastnej dôležitosti nahlodáva tvoj pokoj. Dnešný text však odhaľuje ďalšiu tvrdú pravdu o nás: veď my si vieme závidieť aj v duchovnej oblasti! „O koľko je horší, o koľko menej robí pre Pána! A On mu požehnáva! Aká nespravodlivosť!“ Priateľu, nekrivdí nám Pán! Len nám dáva viac, ako si zasluhujeme. Či sa hneváš, že je dobrý? Možno ti pomôže poznanie, ktoré pomohlo mne: Porovnaj svoj denár napr. s denárom ap. Pavla! Ktorýže z vás je ten, čo pracoval menej? A čo je myslené v tomto podobenstve oným jedným denárom? Možno je ním ono: Správne, dobrý a verný sluha… vojdi v radosť svojho pána (Mt 25,21). A na záver ešte jedna dôležitá otázka: Zapojil si sa už do práce na Ježišovom kráľovstve? Či len postávaš pomimo a hodnotíš tých, čo pracujú, ako im to nejde?