Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. januára 1999

Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha! Ako sa môže veriaci človek dopracovať do stavu, že sa zaradí do zoznamu bláznov? Tak totiž nazýva Biblia tých, ktorých srdce si šepká: Niet Boha. Reč srdca nepočuť, reč srdca je vidieť. Veľmi častý je totiž zvrátený stav, že človek sa formálne hlási k Bohu, uznáva Jeho existenciu, ale jeho srdce je od Neho ďaleko a život svedčí o ignorovaní Boha. Odpadnutie sa neudeje zo dňa na deň. Odpadnutie dozrieva. „Hľaďte“, by sme mohli preložiť aj ako „dávajte pozor, buďte pozorní“. Opakom bdelosti je útlm, omámenie, ospalosť. Áno, tu niekde je začiatok. Hriech je ten omamujúci prostriedok, ktorý zatvrdzuje srdce. Robí ho necitlivým na hlas svedomia i hlas Ducha Svätého. A tak sa opäť ocitneme pri odvekom ľudskom probléme. Aj dnes ťa totiž čaká boj s hriechom. Ak nezoberieš vážne tento boj, ak ho budeš zľahčovať, vystavuješ sa vážnemuohrozeniu. Môžeš sa dostať do chorobného stavu a diagnóza znie: zatvrdilosť srdca. Výsledkom je zlé a neveriace srdce. Naozaj, blázon je ten človek, ktorý sa dal omámiť hriechom a zabudol na Boha.