Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. januára 1999

Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinu. Oslobodení k službe. Zdanlivý nezmysel. Človek nerád pripúšťa svoju závislosť. Rád tvrdí to, čo raz tvrdili Židia Ježišovi: „Nikdy sme nikomu neslúžili, akože hovoríš: budete vyslobodení?!“ (J 8,33) A predsa je človek otrokom toho, kto alebo čo ovláda jeho rozhodovanie, myslenie, čomu podriaďuje svoj život, čo je cieľom jeho snaženia. Chceš sa rozhodnúť pre Boha? Jednoznačne a nekompromisne? Tak nečakaj nečinne. Usporiadaj si to u seba, odstráň to, čo je cudzím bohom. Dnešný deň môže byť dňom nového začiatku. Oslobodení od jedného, podriadení druhému. Nedá sa slúžiť obidvom a nedá sa neslúžiť ani jednému. Ak sa chceme rozhodnúť pre Boha, potrebujeme byť oslobodení zo svojej závislosti od iných vecí. Dnešné texty ťa vyzývajú k aktívnemu „upratovaniu“ v tvojom živote.