Slovak Czech English German Polish

Piatok, 22. januára 1999

Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým. Čoho všetkého sú dnes ľudia schopní, aby sa o nich hovorilo, aby ich meno bolo známe. Vymyslené i skutočné aféry s tým istým cieľom: byť na očiach, byť v médiách, mať známe meno. A predsa jedno meno nikto neprekonal. Skoro dvetisíc rokov prináša nádej do prázdnych očí, naplnenie a lásku do zlomených sŕdc, mení životy „dobrých“ i zlých ľudí, vzdelancov i negramotných. Nemáme Jeho fotografiu, nepočuli sme Jeho nahrávku, nenapísal jedinú knihu a predsa by celý svet nestačil na knihy, ktoré by sa dali písať o tom, čo všetko učinil (J 21,25). Jeho meno je Ježiš. Skloň sa pred Ním a vyznaj svojmu okoliu, že On je Pán.