Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. januára 1999

Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu, nebesá, aby v pravý čas dal dážď na tvoju krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk. Poznáte rodinu, kde by boli všetky deti rovnaké? Jedno odvráva, iné nie, jedno sa vie rozdeliť, druhé je skúpe, ďalšie nechce poslúchať a musí sa na všetkom samo popáliť. Ktoré z nich majú asi rodičia najradšej? Všetky sú ich a majú ich radi. Rodič prežíva bolesť, keď vidí, ako jeho dieťa kráča do nejakého problému. Myslíte, že u nášho nebeského Otca je to ináč? Že nám dáva zo svojho milosrdenstva preto, že si to zaslúžime? Miluje nás a volá nás práve cez svoju lásku. Jedna sestra mi vyznala: „Nerozmýšľala som o Božej láske, ani moje deti o nej nevedeli. Až raz prišla dcéra domov s tým, že uverila v Pána Ježiša a chce sa dať pokrstiť. V mojom vnútri bola poriadna búrka. Neskôr v konfirmačnej Biblii mojej dcéry stál jej konfirmačný text: Požehnám ťa a tak sa staneš požehnaním. Stala sa. Aj mne nehodnej sa dostalo milosti, že som sa smela stať Božím dieťaťom a odpovedať na Božiu lásku.“ Ako ty odpovedáš a chceš odpovedať na Božiu lásku?