Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. januára 1999

Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému. Múdrosť a vzdelanosť. Nemusia sa vzájomne vyučovať, môžu sa aj navzájom podporovať. Nie sú však totožné. Dokonca aj niektoré predpoklady majú rovnaké. Napr. vyžadujú úsilie, nie sú založené na jednorázových úspechoch či jednorázových skúškach. Nie každý vzdelanec je múdry a koná múdro. Nie každý múdry človek musí mať aj vzdelanie. Kritériom múdrosti sú moje, tvojepostoje, životný štýl. Múdry sa má čím chváliť: pozná Boha, je z Boha, žije podľa Boha. Porovnaj, koľko úsilia venujeme získaniu vzdelania a koľko úsilia získaniu múdrosti. Nechcel by si dnešný deň prežiť ako múdry človek? Naše texty dávajú jasný a zrozumiteľný návod.