Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. januára 1999

Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky. Prekvapuje ťa slovník mnohých mladých ľudí, dokonca detí? Prečo? Je to predsa slovník prevzatý od staršej generácie a je len obrazom duchovného stavu, v akom sa nachádza náš údajne kresťanský národ. Bolo by na čase zamyslieť sa nad tým, aké hodnoty, duchovné dedičstvo odovzdáva generácia generácii. O akých mocných Božích skutkoch, zažitých v tvojom živote, budeš vydávať svedectvo? Rozmnožil si duchovné dedičstvo, ktoré si ty dostal? Je zrejmé, že najľahšie a najprirodzenejšie je hovoriť o tom, čo nám je blízke, čím žijeme, čo hýbe našimi citmi, umom, snahou. Pán Boh má záujem zaujať miesto takéhoto „hýbateľa“. Potom nebude problém odovzdať tým mladším svedectvo o nádhernej Božej moci a skutkoch. A tento hold nebude len falošnou, naučenou frázou úst, ale bude mať aj vnútorný obsah. Úprimnú chválu v tvojom srdci.