Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. januára 1999

Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk. Jákob zažil u Lábana šikanovanie a zavádzanie. Mária zažila poníženie a možno aj pohŕdanie. A predsa obidvaja prežívajú niečo, čo hojí rany po ponížení. Je to prejav osobitnej Božej priazne. Obidvaja chápu, že je to Boh, kto ich pozdvihol. Pán Boh im dáva okúsiť veľkú radosť a zadosťučinenie. Prežívaš sklamanie, poníženie? Nedovoľ, aby ti bolesť či slzy zahmlili hľadanie správneho východiska. Pán Boh vidí, počuje, pozná a má zvrchovanú moc. Nestrácaj dôveru a odvahu. Konaj verne svoju službu, do ktorej ťa povolal Pán Boh. A modli sa, aby si obstál.