Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. januára 1999

Hospodine, Ty si náš Boh! Nech človek nič nezmôže proti Tebe. Ak je Boh za nás, kto proti nám? Ako lahodne znejú tieto slová našim ušiam! Ak je Boh za nás, nemôže nás postihnúť neúspech, choroba, súženie, prenasledovanie, hlad atď? Nie, nie, o tomto to nie je! Týmito slovami sa nemôžeš oháňať ako mečom. Tieto slová sú ale úvodom k tomu hlavnému: Ak stojí Ježiš na tvojej strane, niet moci, sily v prítomnosti ani v budúcnosti, aby ťa odlúčili od Božej lásky, od Neho samého. A to je hlavná devíza tých, ktorí Ho prijali. Uveďme si však aj druhú alternatívu. Hrozivo totiž znejú slová: „Alemám proti tebe…“ Ak je Boh proti nám, čo nám pomôžu všetci tí, čo sú s nami? Kráľ Asa si trúfal dovolávať sa Božej priazne. Prečo asi? O ňom je totiž napísané: „Asa robil to, čo bolo dobré a správne v očiach Hospodina, jeho Boha“ (1Kron 14,1). Ako je to s tebou? Je Ježiš tvojím osobným priateľom? Ak ťa delí od Neho hriech, nemeškaj, pros o odpustenie, aby Ježiš stál na tvojej strane.