Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. januára 1999

Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia. Ak by sme hodnotili len podľa 37. kapitoly 1.Mojžíšovej, mohlo by nám zísť na myseľ, že Jozefovi sa tá návšteva bratov až tak veľmi nevyplatila. Skončil ako otrok v Egypte. Často sa stáva, že záujem o druhého nám prinesie nepríjemnosti, starosti. Vychádzajúc z toho, asi vznikla oná známa rada: Čo ťa nepáli, nehas. Je to postoj v súlade s Božími požiadavkami na nás? Ak by sa Jozefov osud končil posledným veršom tejto kapitoly, nebol by to lákavý osud. Ak však sledujeme jeho život ďalej, vieme, že jeho záujem o bratov im priniesol nakoniec záchranu a požehnanie. A o to ide nášmu Otcovi. Choď, zaujímaj sa o svojich bratov. Nemysli len na svoj prospech.