Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. januára 1999

V Teba dúfajú tí, čo znajú Tvoje meno; lebo Ty neopustíš tých, čo hľadajú Ťa, Hospodine! Čo môže človek robiť v čase, keď sa ho zmocňuje, beznádej, rezignácia, keď má pocit, že je všetko proti nemu? Choroba, neúspech, zrada, sklamanie… Koľko ďalších nepríjemností by sme mohli vymenovať! Ale Pán Boh nie je ďaleko ani v takýchto situáciách. Vzdialenosť medzi človekom a Bohom je asi 1/2 metra. Je to vzdialenosť približne od kolien na zem. Presne takú vzdialenosť musíš prekonať, aby si dosiahol na Jeho dvere. Presne vzdialenosť od kolien na zem musíš prekonať, aby si hľadal u toho pravého. Skloň pred Ním svoje kolená – a všade začne premena.