Slovak Czech English German Polish

Február

Pondelok, 01. februára 1999

Ó zošli svoje svetlo a svoju pravdu! Ony nech ma vedú a privedú ma na Tvoj svätý vrch a ku Tvojim príbytkom.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. februára 1999

Utorok, 02. februára 1999

Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou.

Čítať ďalej: Utorok, 02. februára 1999

Streda, 03. februára 1999

Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im.

Čítať ďalej: Streda, 03. februára 1999

Štvrtok, 04. februára 1999

Hospodine, nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. februára 1999

Piatok, 05. februára 1999

Vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná, Hospodin, váš Boh.

Čítať ďalej: Piatok, 05. februára 1999

Sobota, 06. februára 1999

Vskutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí.

Čítať ďalej: Sobota, 06. februára 1999

Nedeľa, 07. februára 1999

Poďte, plesajme Hospodinu, jasajme zvučne skale našej spásy!

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. februára 1999

Pondelok, 08. februára 1999

Dietky Siona, jasajte; tešte sa z Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. februára 1999

Utorok, 09. februára 1999

Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom.

Čítať ďalej: Utorok, 09. februára 1999

Streda, 10. februára 1999

Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy, - veď vás bolo najmenej zo všetkých národov - ale preto, že vás Hospodin miloval.

Čítať ďalej: Streda, 10. februára 1999