Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. februára 1999

Ó zošli svoje svetlo a svoju pravdu! Ony nech ma vedú a privedú ma na Tvoj svätý vrch a ku Tvojim príbytkom. Začiatok je veľmi dôležitý. Ak je dielo dobre začaté, má nádej na dobré pokračovanie a aj na zdarný koniec. Dnes začíname nový mesiac a nový týždeň. Niektorí z nás možno začínajú pracovať na novom mieste, niektorí začínajú od dnešného dňa plniť úlohy, ktoré si dali na nový mesiac. O začiatky núdza nie je. Stále je potrebné začínať „s niečím“. Božie Slovo nám k dnešnému začiatku ponúka cenné veci. Nádej, svetlo a pravdu. Nie preto, aby sme ich obalili do našich plánov, ale preto, aby sme ich položili za základ každého svojho diela. Bez Božieho svetla budeme stále vidieť iba seba, bez pravdy budeme budovať klamné dielo a žiť život lží a bez nádeje budeme strácať chuť k životu. Prisvojme si žalmistovu modlitbu, prosme o svetlo a pravdu pre dnešný deň i celý mesiac, alebo pre akýkoľvek začiatok, do ktorého ideme. Nezostaňme iba pri volaní, ale prijímajme Ježišovu pravdu každý deň, lebo on vydal svedectvo o pravde a kto po pravde túži, ten bude Jeho hlas a Jeho sprievodcovstvo iste počuť.