Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. februára 1999

Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou. V detstve som cez prázdniny pásla kravy. Nič v živote, čo vopred a potom neohundreme, nie je zbytočné. Aj táto práca mi dala vzácne skúsenosti. Stádo, keď dlhšie nevidí pastiera, ktorý buď zaspal alebo sa nezodpovedne vzdialil, začína prejavovať najprv nepokoj a potom vzburu. Najprv sa ohliada dookola a vydáva bučanie plné otázok – potom sa nájde jedinec, ktorý vedie ostatných k „vytúženému, obyčajne veľmi vzdialenému cieľu“. Výsledok je neslávny. Cestou sa mnohé kravy doráňajú, unavia sa a celý deň pastvy vyjde navnivoč. V Biblii je množstvo porovnaní a podobenstiev o stáde a pastierovi. Napriek vnútornej pýche, ktorá nám chce nahovoriť, že porovnávať nás, ľudí s ovcami alebo dobytkom je nechutné, majú biblické podobenstvá a porovnania čo povedať všetkým. Aj ľudia bez múdreho vodcu prejavujú nepokoj, neskôr vzburu. Po neúspechu sa pridáva únava a sklamanie. Zástupy, ktoré stáli pred Ježišom, takto vyzerali. Takto vyzerá aj duchovná situácia ľudí dnes. Medzi strednou generáciou, ktorá mala obmedzené duchovné vedenie, aj medzi mládežou, v rodinách, na pracoviskách, v spoločnosti. Ježiš Kristus stojí pred nami. Pozná našu biedu, nepokoj, vzburu a sklamanie. Chce nás viesť „mocou Hospodinovou“. Zvoľme si ho za pastiera.