Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. februára 1999

Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im. V čase prenasledovania kresťanov stačilo, keď martýr iba súhlasne kývol hlavou na otázku sudcu, alebo cisára a položil život za Krista. Dnešní kresťania sa na to pozerajú takto: „Mohol kývnuť aj nesúhlasne a bol by vyslobodený, a potom sa pred sebou ospravedlňovať: Veď to bolo iba kývnutie.“ Viera prvých kresťanov bola nekompromisná. Nič na svete, ani vlastný život, nepokladali za cennejší, ako Pána Ježiša. Bojím sa, že táto presvedčenosť z nás, dnešných kresťanov už vyprchala. Oveľa častejšie ako: „Ježiš je Pán“, počujeme, hovoríme a konáme v zmysle: „Veď ja iba … chcem zarobiť, urobiť dobre pre rodinu, prečítať si pre zaujímavosť horoskopy, pocvičiť jogu, mať nedeľu doobeda pre seba, najprv plniť slová príbuzných a iné „nevinné"" veci. Áno, IBA. Pritom všetkom sa však viera v Jediného Pána a poslušnosť jedinému Pánovi dostávajú na vedľajšiu koľaj.