Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. februára 1999

Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom. Dar Božieho slova okrem spoločenstva s Bohom prináša aj spoločenstvo s ľuďmi. Dar slova upevňuje vieru. Izraelci najprv videli iba veľké nebezpečenstvo zo strany Egypta, preto sa chceli vrátiť – reptali. Do toho im zaznelo Božie slovo. Boh prehovoril Mojžišovými ústami. Jeho slovo upevnilo vieru Izraelcov a aj ich samotných ako celok. Vďaka tejto upevnenej viere a jednote mohli vidieť zázraky, ktorými sa dodnes Židia honosia. More sa rozdelilo, Egypťania boli porazení, Boží ľud bol zachránený. Božie Slovo znie aj dnes. Je tu, aby upevňovalo aj našu vieru. - Človek túži po zázrakoch. Trendom v kresťanstve, a najmä v rýchlorastúcich menšinových spoločenstvách, je vyhľadávať „nadprirodzené“ zázraky na upevnenie viery. Niekedy to znie príliš „Tomášovsky“. Biblia nás učí nie vidieť, aby sme verili, ale veriť, aby sme videli veľké veci. Keď budeme mať pevnú vieru, založenú na Božom slove, budeme vedieť upevňovať aj svoje spoločenstvá a nie vyhľadávať „dokonalejšie“ spoločenstvá, ktoré by upevnili našu vieru.