Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. februára 1999

Rozpovieš všetko, čo ti prikážem. Ježiš Kristus prišiel na túto zem nie kvôli sebe, ale kvôli nám, ľuďom. Neprišiel iba pre dvanástich učeníkov, či pre židovský národ alebo nejaký iný. Prišiel pre všetkých a o tom hovoril a svedčil svojím životom. Viditeľné to bolo najmä na Letnice. Božie dielo je pre každého. Treba to hovoriť ľuďom. To nie je „práca“ farárov. To je poslanie všetkých nás, áno aj farárov. Aj nám to niekto povedal: starí rodičia, rodičia, kamaráti, farár… Niekto sa rozdelil s nami o zvesť. Niekto, kto žil Božím slovom a nemohol mlčať. Zasial zrno, ale Boh dal rast. Sejba môže byť namáhavá, ale aby sme niečo zasiali, nepotrebujeme ani nejaké extra vzdelanie či umenie – potrebujeme zasiať to, čo máme – semeno. Radosť z úrody je oveľa väčšia, než námaha pri sejbe. Tak je to aj pri zvesti Božieho slova. Stretneme sa s rôznymi ľuďmi, niektorí budú ochotne počúvať, iní nie. „Sejba“ Božieho slova môže byť aj namáhavá. Ale aby sme hovorili o Kristovi, nepotrebujeme ani extra vzdelanie a ani umenie. Potrebujeme hovoriť o tom, čo máme – o živote s Bohom. Práca môže byť namáhavá, ale radosť je oveľa väčšia (L 15,7). Božie slovo nás oživuje – nenecháva nás ani ticho, ani sedieť, a preto toto oživenie neupierajme tým, ku ktorým nás Pán Boh posiela.