Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. februára 1999

Neprelievajte krv! Božie slovo mení náš vzťah k blížnym. Keď pochopíme veľkosť Božieho slova pre nás, keď sa vďaka stane súčasťou nášho života, nemôže nám byť ľahostajný náš blížny. Stará zmluva nám hovorí: „Neprelievajte krv!“ Povieme si: „Však ja som nikoho nezabil a také mi ani na um neschádza.“ Ale nezachrániť niekomu život (ak je to v našich schopnostiach), nie je nič menšie ako zabiť. Bez Krista sme všetci odsúdení na smrť, a to nie časnú, ale večnú. Nechať niekoho bez Krista – nezvestovať Krista – nechať ho pokojne hynúť v hriechu, môže mať ťažké následky. Človek rád myslí iba na seba a iní sú mu ľahostajní. Ale milosrdenstvo neznamená iba - hovoriť o Bohu, ale to chce niekedy aj konkrétny čin. Možno je náš blížny v núdzi, možno sa treba s ním podeliť o košeľu, plášť,… (Mt 5,38nn). Možno sa treba podeliť nie s naším nadbytkom, ale s tým, čo aj my potrebujeme. Pán Boh vidí naše konanie a naše pohnútky. Milosrdní máme byť nie preto, aby sme dostali niečo za niečo, ale preto, že sa nám už dostalo hojne milosrdenstva. Podľa novozmluvného textu sa nám dostane ešte viac.