Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. februára 1999

Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. Pomaly sa blížime k pôstnemu obdobiu. Dnešná nedeľa nám začína približovať dar Božej lásky. Nedeľa, ktorá začína hovoriť o Ježišovom utrpení, ba podľa prečítaných textov volá aj nás k „utrpeniu“, k neseniu kríža a z druhej strany vyzdvihuje Božiu lásku. - Pôst. Keď sa v škole pýtam žiakov, čo je to pôst, takmer všetci mi povedia: „Nič nejesť, alebo niečo nejesť.“ Poznám človeka, ktorý dokázal žiť 40 dní bez jedla, ale uznajme si úprimne, kto z nás by to dokázal?! Pôst v prvom rade znamená: „Jesť“ – „kŕmiť sa“, živiť sa Božím slovom. Dnešné texty nás volajú, aby sme vzali svoj kríž, svoje problémy, svoje hriechy, nedostatky, pýchu či chorobu a vydali sa za Kristom… Aby sme sa postavili ku Kristovi, ako to spravili napr. slepec pri Jerichu, Zacheus (L 18 a 19 kap.), a aby sme prijali Kristov uzdravujúci a spásonosný dotyk. Využime najmä toto prichádzajúce obdobie pôstu, nech sa nám stane základnou potravou Slovo Božie, zaprime seba, nasledujme Krista, aby sme boli hodní slávy, do ktorej nás vedie…