Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. februára 1999

Nezabiješ! Úcta k životu! Je to zásada etiky Dr. Alberta Schweitzera, ktorou sa riadil. Ošetroval a liečil nielen ľudí v Lambaréne v Afrike, ale aj zvieratá v pralese. Verejne vystupoval proti vojne a konfliktné strany vyzýval k zmiereniu. Urobil, čo mohol, pre dobro ľudí na tejto Zemi. Vojnové konflikty na našej planéte nás znepokojujú, sme smutní z každej správy o atentáte a teroristických vraždách. Bolí nás zabíjanie počatých životov pod ochranou zákona. Toto zabíjanie má jemné označenie ako “prerušenie tehotenstva”. Kresťanskí manželia a kresťanskí zdravotníci rešpektujú Božie prikázanie NEZABIJEŠ, a preto odmietajú interupcie. Plánované rodičovstvo dosahujú zdržanlivosťou - sebadisciplínou! Prevenciou proti hnevu a vražde je vzájomná láska, prameniaca z Boha, ktorý je LÁSKA - AGAPÉ, miluje bez ohľadu na objekt, obetuje sa za hriešnika v Ježišovi Kristovi. Kto je naplnený Božou láskou, ten nezabíja, neprechováva hnev vo svojom srdci! Funguje dnes tvoje spojenie s prameňom lásky?