Slovak Czech English German Polish

Utorok, 16. februára 1999

Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, dopraj mi sluchu, lebo odo mňa vyjde náuka a svoje právo ihneď privediem ako svetlo národov. Ľud môj! Národ môj! Dojemné oslovenie. Platí aj ľudu Novej zmluvy, aj nášmu národu, zvlášť tým, na ktorých pri krste spočinula Božia ruka a majú pečať Božieho vlastníctva. Svätým krstom sa začína učeníctvo, ktoré pokračuje vyučovaním a zachovávaním všetkého, čo prikázal Pán Ježiš. Žiaľ, stretávame pomerne veľa ľudí, ktorí boli iba pokrstení, ale nie vyučovaní doma a v cirkvi. Niektorí sa dodatočne hlásia k vyučovaniu, konfirmácii, chcú byť riadnymi členmi cirkvi. Sme v rozpakoch, či krstiť v takom prípade, kde nie je predpoklad vyučovania po krste? Vyučovanie nekončí konfirmáciou. Ono je celoživotnou potrebou. Preto veriaci kresťan otvára každý deň Bibliu a dáva sa formovať Božím slovom pod pôsobením Ducha Svätého. Dopraj i dnes sluchu svojmu Pánovi, v pokore otvor pred Ním svoje srdce a choď poslušne Božou cestou, ktorá je svätá!