Slovak Czech English German Polish

Streda, 17. februára 1999

Nech niet medzi vami koreňa, plodiaceho jed a horkosť! Pozor jed! Túto výstražnú vetu čítame na etiketách rôznych chemikálií. Dbáme na pokyny ako s nimi zachádzať. Výstražná veta v dnešnom starozmluvnom hesle varuje pred neverou a odpadnutím od Hospodina. Nevera je koreň jedu a horkosti. Začína v skrytosti srdca. Napomenutie k bdelosti je na mieste. Koreň buriny ponechaný v zemi znova vyrastie. Nevyznaný hriech plodí ďalší hriech. Vyznávanie hriechov je vytrhávanie buriny z nášho srdca. Úprimným pokáním a vierou v Ježiša Krista očisťujeme svoje duše. Očistený život Duch Svätý obsieva semenom slova Božieho, pravdou, vierou a spôsobuje ovocie spravodlivosti. Nový človek je dobrotivý, milosrdný, odpúšťajúci svojim protivníkom. Predpokladám o tebe, ty, čo čítaš tieto riadky, že ti je ďaleká rozhorčenosť, vášeň, hnev, krik, rúhanie, a že chceš i dnes svojím životom osláviť Pána Ježiša Krista!