Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. februára 1999

Mnoho ma sužovali od mladi, ale ma nezdolali. Ale ma nezdolali! Nie len Izrael mal a má mnohé súženia, ale má ich mnoho ľudí na svete. Možno je to dnes i tvoje vyznanie, že ťa mnoho sužovali od mladosti. Máš ťažký údel na tejto zemi, takže niekedy sa ti zdá, že už ďalej cesta nevedie? Nezúfaj! S Bohom vždy ide cesta ďalej. Ak už nemôžeš dopredu, ani dozadu, ani doprava, ani doľava, vedz, že môžeš ísť smerom hore. Pán z neba ti prichádza v ústrety a rozumie tvojmu vzdychaniu v modlitbe. Otvor pred Ním svoje srdce, vylej z neho všetko, čím je naplnené. On ti daruje radosť a živú nádej, ktorá nezomiera - ani posledná! Prajem ti takú skúsenosť, akú má Izrael od pradávna, vyjadrenú vo vyznaní: “Ale ma nezdolali!” Keď Pán Boh je s nami a my sme s Ním, víťazstvo je zaručené v každom životnom boji!