Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. februára 1999

V Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným. V Kristu! Tento výraz je veľmi dôležitý pre ľud Novej zmluvy. Kto vo svojej pýche vykrikuje: “Ja všetko môžem. Moje ruky a môj rozum toto všetko vykonali”, ten sa skôr či neskôr stáva panovačným a odporným vo svojom okolí. Ľudová múdrosť, odvodená z biblickej múdrosti hovorí, že pýcha predchádza pád (Pr 16,18). Je sympatické počuť od veľkých ľudí, že len z milosti Božej sú tým, čím sú a snažia sa o to, aby milosť Božia nebola pri nich daromná. Veľký a významný kráľ Dávid na sklonku svojho života v modlitbe vyznáva, že ak niečo znamená pred ľuďmi, ak niečo dobrého urobil pre svoj národ, stalo sa to vďaka milosti a moci Božej. Zhodne s ním vyznáva aj apoštol Pavel a pokorne vyznávajme aj my, že len v Kristu môžeme vykonať všetko, čo sme povinní vykonať. Ak Pán Boh niekoho poverí ťažkou úlohou, určite k tomu daruje aj schopnosť, silu a prostriedky. Ak sme si istí, že sme pri Božom diele, nebojme sa o výsledok!