Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. februára 1999

Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel. Prebuď sa zo spánku! Pôstne obdobie, do ktorého z milosti Božej vstupujeme, je novou výzvou pre duchovne spiacich, aby sa prebudili a vzývali Hospodina! Nie je to výzvou aj pre teba? Nie si na úteku pred Bohom a pred bratom? Poznaj svoj omyl, vyznaj svoju nevedomosť, vstúp do spoločenstva s Bohom v mene Pána Ježiša Krista v moci Ducha Svätého. Povedomie Božej všadeprítomnosti ťa chráni pred každým nepriateľom, pred strachom z neho a na druhej strane ti ukáže cestu k bratovi. - Jakob iste doma počul o Bohu otca Abraháma a svojich rodičov, ale teraz osobne prežíva realitu Boha. Je naplnený bázňou až strachom pred Bohom, a zároveň vierou a vďačnosťou za tento zážitok s Bohom v Bethel - dome Božom. Prajem ti milý brat, sestra, aj dnes hlboký zážitok Božej prítomnosti v kostole, doma alebo kdekoľvek sa nachádzaš. Prajem ti duchovný rast vo viere a napredovanie v posvätenom živote!