Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. februára 1999

Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb, dosť dáva On svojmu milému v spánku. Veľmi dôležité slovo pre dnešnú dobu! Mnohí sa lopotia od skorého rána do neskorého večera, a ešte aj v spánku ich prenasledujú starosti a zápasy dňa. Mnohí sa chcú mať lepšie, postaviť si dom, zabezpečiť rodinu. To všetko samo o sebe nie je hriechom. Na scestie sa však dostávame vtedy, keď spoliehame len na svoje sily a svoju múdrosť, keď sme Pána Boha vylúčili z našich snáh a plánov. Bez Božieho požehnania márne naše namáhania, hovorí staré príslovie. Len vtedy, keď má Pán Boh prvé miesto v našom živote, keď v očakávaní na Jeho vedenie pristupujeme ku každému dielu, On požehná našu prácu, rieši naše problémy, napĺňa nás istotou a pokojom. Možno nám nedá vždycky to, o čo prosíme, možno nás povedie inou cestou, než sme očakávali, ale určite nám dá to, čo naozaj potrebujeme. Verme, že nikomu na svete tak veľmi na nás nezáleží, ako práve Jemu! On nás nikdy nesklame!