Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. februára 1999

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo ani naľavo! Dnešné starozmluvné heslo nás uvádza do situácie pod vrchom Sinaj, kde ku Izraelcom prehovoril Hospodin mocným hlasom z prostriedku ohňa, oblaku a mrákavy. Predložil im svojich Desať Božích prikázaní. Potom im zdôraznil cez Mojžiša: “Dbajte, aby ste hovorili (iné preklady: aby ste činili...) ako vám prikázal Hospodin váš Boh, neodbočujte ani napravo ani naľavo!” Božie prikázania nie sú obmedzením našej slobody, ale ochranným zábradlím, aby sme nepadli a nezahynuli. Všetci iste poznáme desať Božích prikázaní naspamäť. Uznávame ich za správne a opodstatnené. Ale či ich naozaj dodržujeme? Či je nám sviatočný deň Pánovým dňom, alebo v ňom doháňané zameškané? Či nás neláka krádež zo “spoločného”, keď všetci berú? A či malú lož nepovažujeme za nevinnú? A mohli by sme pokračovať. Pán Boh to so svojimi prikázaniami i dnes myslí vážne, Pán Ježiš varoval pred povrchným chápaním zákona, On nám svojím životom ukázal príklad, akí máme byť rýdzi a opravdiví vo všetkom.