Slovak Czech English German Polish

Február

Štvrtok, 11. februára 1999

Rozpovieš všetko, čo ti prikážem.

Čítať ďalej: Štvrtok, 11. februára 1999

Piatok, 12. februára 1999

Spievať chcem Hospodinu, dokiaľ žijem, hrať svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.

Čítať ďalej: Piatok, 12. februára 1999

Nedeľa, 14. februára 1999

Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti.

Čítať ďalej: Nedeľa, 14. februára 1999

Utorok, 16. februára 1999

Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, dopraj mi sluchu, lebo odo mňa vyjde náuka a svoje právo ihneď privediem ako svetlo národov.

Čítať ďalej: Utorok, 16. februára 1999

Streda, 17. februára 1999

Nech niet medzi vami koreňa, plodiaceho jed a horkosť!

Čítať ďalej: Streda, 17. februára 1999

Štvrtok, 18. februára 1999

Mnoho ma sužovali od mladi, ale ma nezdolali.

Čítať ďalej: Štvrtok, 18. februára 1999

Piatok, 19. februára 1999

V Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Čítať ďalej: Piatok, 19. februára 1999

Sobota, 20. februára 1999

Snažne zachovávajte prikázanie, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha a chodili po jeho cestách.v

Čítať ďalej: Sobota, 20. februára 1999