Slovak Czech English German Polish

Február

Štvrtok, 11. februára 1999

Rozpovieš všetko, čo ti prikážem.

Register to read more...

Piatok, 12. februára 1999

Spievať chcem Hospodinu, dokiaľ žijem, hrať svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.

Register to read more...

Sobota, 13. februára 1999

Neprelievajte krv!

Register to read more...

Nedeľa, 14. februára 1999

Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti.

Register to read more...

Pondelok, 15. februára 1999

Nezabiješ!

Register to read more...

Utorok, 16. februára 1999

Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, dopraj mi sluchu, lebo odo mňa vyjde náuka a svoje právo ihneď privediem ako svetlo národov.

Register to read more...

Streda, 17. februára 1999

Nech niet medzi vami koreňa, plodiaceho jed a horkosť!

Register to read more...

Štvrtok, 18. februára 1999

Mnoho ma sužovali od mladi, ale ma nezdolali.

Register to read more...

Piatok, 19. februára 1999

V Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Register to read more...

Sobota, 20. februára 1999

Snažne zachovávajte prikázanie, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha a chodili po jeho cestách.v

Register to read more...

KALENDÁR