Slovak Czech English German Polish

Február

Nedeľa, 21. februára 1999

Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel.

Register to read more...

Pondelok, 22. februára 1999

Boh učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.

Register to read more...

Utorok, 23. februára 1999

Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb, dosť dáva On svojmu milému v spánku.

Register to read more...

Streda, 24. februára 1999

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu.

Register to read more...

Štvrtok, 25. februára 1999

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo ani naľavo!

Register to read more...

Piatok, 26. februára 1999

Jasaj a teš sa, dcéra Sion, lebo hľa, prídem a budem bývať uprostred teba - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Sobota, 27. februára 1999

Veľké veci urobil s nami Hospodin, a preto sme sa radovali.

Register to read more...

Nedeľa, 28. februára 1999

Vylievala som si dušu pred Hospodinom.

Register to read more...

KALENDÁR