Slovak Czech English German Polish

Február

Nedeľa, 21. februára 1999

Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel.

Čítať ďalej: Nedeľa, 21. februára 1999

Pondelok, 22. februára 1999

Boh učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.

Čítať ďalej: Pondelok, 22. februára 1999

Utorok, 23. februára 1999

Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb, dosť dáva On svojmu milému v spánku.

Čítať ďalej: Utorok, 23. februára 1999

Streda, 24. februára 1999

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu.

Čítať ďalej: Streda, 24. februára 1999

Štvrtok, 25. februára 1999

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo ani naľavo!

Čítať ďalej: Štvrtok, 25. februára 1999

Piatok, 26. februára 1999

Jasaj a teš sa, dcéra Sion, lebo hľa, prídem a budem bývať uprostred teba - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Piatok, 26. februára 1999

Sobota, 27. februára 1999

Veľké veci urobil s nami Hospodin, a preto sme sa radovali.

Čítať ďalej: Sobota, 27. februára 1999

Nedeľa, 28. februára 1999

Vylievala som si dušu pred Hospodinom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 28. februára 1999