Slovak Czech English German Polish

Marec

Pondelok, 01. marca 1999

Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad a s ním nepokoj.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. marca 1999

Utorok, 02. marca 1999

Potrescem mužov, ktorí bezstarostne sedia ... a v srdciach si hovoria: Hospodin neurobí ani dobré ani zlé.

Čítať ďalej: Utorok, 02. marca 1999

Streda, 03. marca 1999

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali.

Čítať ďalej: Streda, 03. marca 1999

Štvrtok, 04. marca 1999

Očakávanie spravodlivých prináša radosť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. marca 1999

Piatok, 05. marca 1999

Videl som medze každej dokonalosti; Tvoj príkaz siaha veľmi ďaleko.

Čítať ďalej: Piatok, 05. marca 1999

Sobota, 06. marca 1999

Hospodin ma zachránil, preto chceme hrať na strunné nástroje po všetky dni svojho života v dome Hospodinovom.

Čítať ďalej: Sobota, 06. marca 1999

Nedeľa, 07. marca 1999

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. marca 1999

Pondelok, 08. marca 1999

Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!

Čítať ďalej: Pondelok, 08. marca 1999

Utorok, 09. marca 1999

Hospodin určuje slnko za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, búri more tak, že hučia jeho vlny.

Čítať ďalej: Utorok, 09. marca 1999

Streda, 10. marca 1999

Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi.

Čítať ďalej: Streda, 10. marca 1999