Slovak Czech English German Polish

Marec

Pondelok, 01. marca 1999

Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad a s ním nepokoj.

Register to read more...

Utorok, 02. marca 1999

Potrescem mužov, ktorí bezstarostne sedia ... a v srdciach si hovoria: Hospodin neurobí ani dobré ani zlé.

Register to read more...

Streda, 03. marca 1999

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali.

Register to read more...

Štvrtok, 04. marca 1999

Očakávanie spravodlivých prináša radosť.

Register to read more...

Piatok, 05. marca 1999

Videl som medze každej dokonalosti; Tvoj príkaz siaha veľmi ďaleko.

Register to read more...

Sobota, 06. marca 1999

Hospodin ma zachránil, preto chceme hrať na strunné nástroje po všetky dni svojho života v dome Hospodinovom.

Register to read more...

Nedeľa, 07. marca 1999

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život.

Register to read more...

Pondelok, 08. marca 1999

Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!

Register to read more...

Utorok, 09. marca 1999

Hospodin určuje slnko za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, búri more tak, že hučia jeho vlny.

Register to read more...

Streda, 10. marca 1999

Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi.

Register to read more...

KALENDÁR