Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. marca 1999

Potrescem mužov, ktorí bezstarostne sedia ... a v srdciach si hovoria: Hospodin neurobí ani dobré ani zlé. Často sa stretávame s pokusmi uniknúť pred Bohom, a tak aj zo zodpovednosti pred Ním. Formy úniku môžu byť rôzne. Hádam najčastejšie je popieranie existencie Boha. Boha niet, niet teda zodpovednosti pred Ním. Z toho vzniká falošná predstava: „Život a všetky jeho hodnoty sú v našich rukách. Môžeme si robiť čo chceme a nik nás za naše konanie nebude súdiť. Boh, ktorý neexistuje, neurobí ani dobré, ani zlé.“ Ak boli takéto názory uvedené do praktického života, skončili veľmi tragicky. Utrpenie, duchovná prázdnota, neláska a život bez cieľa – to sú výsledky každého pokusu odmietnuť Boha a v konečnom dôsledku je tu Boží trest. Božie Slovo nás vyzýva k pripravenosti, a tým aj k zodpovednému prístupu k Božím požiadavkám. Nie únik pred Bohom, ale prosba o neustálu Božiu prítomnosť a pomoc, je kľúčom ku kvalitnému životu.