Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. marca 1999

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali. Ježišove slová: „Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“, sú výzvou k oľutovaniu hriechov a k náprave života. Je to šanca pre človeka, aby sa zamyslel nad svojím konaním, uznal svoju vinu, prosil o odpustenie a o silu k novému životu. Výzva k pokániu nie je samoúčelná. Náprava života je potrebná preto, aby človek mohol prijať a pochopiť hodnoty Božieho kráľovstva. To je na Ježišovej výzve pre nás jedinečné a zvláštne. Pod pojmom „nebeské kráľovstvo“ si možno niekto predstaví paláce zo zlata alebo miesto, kde je všetko zadarmo a život veľmi pohodlný. Nie je to však tak. Kráľovstvo nebeské je blízkosť k Bohu. To je tá najkrajšia a najdôležitejšia vec pre človeka, ktorý túži po Božej milosti a novom živote.