Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. marca 1999

Očakávanie spravodlivých prináša radosť. Martin Luther si na začiatku svojho životného hľadania obliekol mníšsky odev, lebo si myslel, že tak bude pred Bohom spravodlivejším. Jeho vlastná nespravodlivosť ho však privádzala k zármutku a zúfalstvu. Pri bytostnom prežívaní svojho hriechu si uvedomoval, že na svojej spravodlivosti si zakladať nemôže. Bola by to iba prázdna ilúzia a márne čakanie. Až viera v Božieho Syna mu dala nádej a radosť do srdca. Veď vedel, že Otec Nebeský už nie je len prísnym Sudcom, ale aj milujúcim Otcom, ktorý svojim hriešnym nespravodlivým deťom ponúka milosť vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Preto aj my, omilostení a ospravedlnení hriešnici, môžeme pri pohľade do budúcnosti prežívať radosť a nádejať sa, že nás raz Pán Boh prijme do svojho kráľovstva. Vďaka za to Bohu.