Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. marca 1999

Hospodin ma zachránil, preto chceme hrať na strunné nástroje po všetky dni svojho života v dome Hospodinovom. Biblia často hovorí o uzdravení. Uzdravenie z choroby a rôzneho trápenia má podľa biblických svedectiev však zmysel len vtedy, keď slúži človeku k duchovnému rastu. A to je aj zmysel Božieho zachraňujúceho zásahu. Boh neuzdravuje len na tele, ale predovšetkým je lekárom našich duší. Ľudia, ktorí takéto uzdravenie zažili, uvideli Božiu moc a lásku v novom svetle. Jób po takejto skúsenosti hovorí: „Len z chýru som počul o Tebe; ale teraz Ťa moje oko videlo“ (Jób 42,5). Poznať Boha ako Záchrancu, je dôvodom k vďačnosti a oslave Božieho mena. Môžu nás stretnúť rôzne problémy: môžeme ťažko ochorieť, stratiť niekoho blízkeho či prežiť ťažké sklamanie. V žiadnej situácii však nesmieme zabudnúť: bdie nado mnou Boh, ktorý zachraňuje. Moc Jeho uzdravenia vedie k novej radostnej skúsenosti viery. Kiež takéto skúsenosti naplnia náš život a nájdu svoje uplatnenie vo vďačnej službe.