Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. marca 1999

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život. Boh je Bohom živých a volá k životu. O tom svedčí Jeho stvoriteľské dielo a Jeho záujem o človeka. Celé Jeho konanie svedčí o láske k človeku. Čo Boh koná, či je to povzbudenie, či napomenutie alebo trest, to všetko slúži v konečnom dôsledku k záchrane človeka. Božia pomocná ruka, podávaná skrze zasľúbenia, milosť a odpustenie, dáva vždy novú možnosť k životu. A najväčšia šanca pre zmysluplný život nám bola daná skrze utrpenie a smrť Pána Ježiša Krista. Kvôli záchrane od večnej smrti, podstúpil smrť za nás, aby cesta života ostala pre nás otvorená. Slová: „Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život!“, sú pre nás vážnym napomenutím. Ak ostaneme hluchí ku všetkému, čo Boh pre nás vykonal, volíme cestu zahynutia, sami sa odsudzujeme. Boh ponúka život, prijmime Jeho ponuku s vďačným a pokorným srdcom.