Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. marca 1999

Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár! Aj keď sa to nezdá, život v dnešnej dobe je určovaný hľadaním. Človek sa pýta po správnych riešeniach a istotách, ktoré by mohli zabezpečiť vlastnú budúcnosť. Toto hľadanie je priam úzkostlivé. Odráža sa v túžbe po majetku, po určitom bezpečnom duševnom či telesnom zázemí, po poznaní a podobne. Zároveň sa ponúka aj množstvo zdanlivých riešení. Svoje služby ponúkajú rôzne tzv. náboženské spoločenstvá, sekty, pochybné spoločnosti. Avšak to všetko môže viesť k ešte väčšiemu poblúdeniu. Žalmista hovorí: „Hľadajte Hospodina.“ Lepšia rada pre hľadajúcich ani nemôže byť. Je čas pýtať sa po Bohu, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi. Hľadať a nachádzať u Neho silu do ďalších dní. On jediný je pomocou a východiskom. Preto hľadať Hospodina nie je nič spiatočnícke a zastaralé, ale je to vždy nová možnosť pre náš každodenný životný zápas.