Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. marca 1999

Hospodin určuje slnko za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, búri more tak, že hučia jeho vlny. Nie sme dielom náhody, ale sme stvorením, ktoré Boh stvoril z lásky. To je radostné vyznanie, ktoré priam vyžaruje z biblickej správy o stvorení sveta. S týmto vyznaním sa spája aj vedomie, že v Božích rukách sú naše životy bezpečné. On vie o každom našom kroku, o našich žiaľoch, radostiach, túžbach. Je v tom veľká sila pre každého, kto verí v Boha ako svojho Stvoriteľa. Tiež je treba pamätať na to, že Boh Stvoriteľ nás do tohoto sveta postavil so zámerom, aby sme žili na Jeho chválu. Tak, ako príroda svojou harmóniou a krásou svedčí o Stvoriteľovi, tak by aj naše životy mali svedčiť o tom, že veríme v Boha Stvoriteľa a sme mu vďační za život. Aj dnes je to pre nás výzva k radostnej službe, k zodpovednému hospodáreniu s Božími darmi, k náprave pokazených vzťahov, aby sme svoje poslanie ako Božie stvorenie nepremrhali.