Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. marca 1999

Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi. Biblická história sa nezameriava len na zobrazenie určitých dejov a udalostí Izraelského národa. Chce predovšetkým poukázať na to, ako do týchto udalostí zasiahol Boh. Príbehy Biblie sú preto svedectvom o cennej skúsenosti viery: že Boh je ten, ktorý zasahuje do konkrétnej situácie nás, ľudí. O tom hovoria aj udalosti Druhej knihy Mojžišovej. Izraelci trpeli a umierali pod bičmi egyptských dozorcov. Ani v takejto situácii sa však nevzdali svojej viery. Naopak volali o pomoc, dôverovali v Božiu záchranu. A Boh počul ich modlitbu, zasiahol jedinečným spôsobom a zachránil svoj ľud. Ľuďom, dôverujúcim Bohu, je Pán Boh aj dnes blízko. Naše problémy, starosti, životné zápasy neostávajú bez odozvy. Boh počuje a koná nad naše očakávania. Nezabudnime na túto, skúsenosťami mnohých, potvrdenú pravdu. Vložme aj dnes svoje nádeje, prosby, radosti aj starosti do úprimnej modlitby.