Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. marca 1999

Bol si mi blízko v deň, keď som Ťa vzýval, a povedal si: Neboj sa! Boh je blízko aj vtedy, keď si myslíme, že sme ostali úplne sami. O tom svedčí aj skúsenosť pisateľa Žalospevov. Vtedy, keď sa cítil na dne, opustený a nepochopený, bol pri ňom Pán Boh a pomohol mu. Aj ženy, ktoré prišli k hrobu pomazať Ježišovo telo, boli pokorené a opustené. Ale Boh zmenil ich žiaľ na radosť. Pánovo slovo „nebojte sa“ znie aj v dnešnej dobe do našej biedy a situácií opustenosti. Znie všade tam, kde sa človek namáha, zápasí, túži po pomoci. Boh nie je ďaleko, ale blízko a svojou milosťou a láskou nás povzbudzuje, aby naša viera obstála aj v ohni skúšok. „Neboj sa!“ – To je slovo Spasiteľa, ktorý spravil všetko preto, aby sme neostali opustení. S týmto zasľúbením môžeme s odvahou a statočne plniť aj dnes svoje poslanie.